Siguranța utilizării porților acționate electric este asigurată nu numai de structura lor, ci și de unitatea de antrenare selectată corespunzător. Prin urmare, gama oferă doar unități de antrenare potrivite pentru tipul dat de porți. Diferitele versiuni și funcțiile suplimentare ale unităților de acționare fac posibilă adaptarea porții la nevoile individuale și la nivelul de funcționalitate necesar. De asemenea, recomandăm plasarea unității de antrenare în interiorul stâlpului porții, care o protejează de accesul neautorizat și de condițiile meteorologice nefavorabile. Toate porțile electrice din gama WISNIOWSKI au primit marcajul CE, care confirmă conformitatea produselor cu prevederile PN-EN 13241-1.


Alte colecții de porți și garduri rezidențiale